Trash Value Challenge Portugal

Trash Value Challenge Portugal

Trash Value Challenge är en del av UKids-projektet och utvecklades av våra klass 3 och 4. Skolan, studenter, föräldrar och samhället har varit inblandade i detta projekt med huvudsyftet att börja återvinna i vår skola.

Uppdragsbeskrivning.

Lärare, studenter och familjer har utmanats att separera sitt dagliga skräp och använda det för att skapa konstverk. Efter det organiserade skolan en papperskorg för att sälja föremålen och använde pengarna för att köpa rätt papperskorgar till skolan och börja återvinna.


Vad var resultatet?

Alla engagerade sig i denna utmaning och barn har skapat många konstverk. Studenter i 4: e klass utvecklade robotar och elever i tredje klass utvecklade spel. Efter mässan kunde skolan köpa papperskorgen och började återvinna.


Ett bra exempel

Barn designade sina projekt innan de började bygga föremålen. Barn hjälpte varandra och delade material som samlades in i skolan och hemma.

En kort historia

Barn skapade spel som andra högskolor använde på lekplatsen. Därefter började andra barn bygga samma spel.

13 JAN.
2021

0

Comments are closed.