Community Challenges

Community Challenge

Het kernidee van de Community Challenge is ‘Hoe kunnen we kinderen mondiger maken?’

Door hen aan te moedigen hun ideeën en energie te gebruiken om problemen op te lossen die ons allemaal aangaan! De kinderen kiezen een probleem en zoeken samen met vallen en opstaan creatieve oplossingen. Ze zullen leren hoe ze met anderen kunnen samenwerken om oplossingen te vinden voor problemen die ons allemaal aangaan.

We gebruiken in dit verband de Global Sustainable Development Goals, omdat dat de belangrijkste mondiale uitdagingen zijn die we samen tegen 2030 moeten oplossen.

Elk deelnemend land heeft een video gemaakt over hoe ze de doelen van de Community Challenge in hun opleiding hebben bereikt.


Hungary Community Challenge

 


The Netherlands Community Challenge


Finland Community Challenge


Portugal Community Challenge


Denmark Community Challenge


Austria Community Challenge workshop 1


Austria Community Challenge workshop 2


Austria Community Challenge workshop 3


Austria Community Challenge workshop 4


Austria Community Challenge workshop 5