About uKids

Over Ukids 

UKids (Youth Start Social Entrepreneurship Program for Kids) is een Erasmus + -project (09 / 2017-08 / 2020) waarin zes landen (Oostenrijk, Denemarken, Finland, Hongarije, Nederland en Portugal) 'Social Entrepreneurial'-lessen creëren en onderzoeken voor basisscholen en lerarenopleidingen.


Projectdoelen

Sociaal ondernemerschapsonderwijs heeft tot doel kinderen vaardigheden, kennis en een houding bij te brengen die hen in staat stelt hun leven te verbeteren. Dit omvat ondernemerschap, leren over duurzame ontwikkelingsdoelen (VN), verantwoordelijkheid, autonomie, creativiteit, nieuwsgierigheid en het nemen van initiatief.
Het doel van het project is om (sociaal) ondernemerschapsonderwijs op een duurzame manier te verankeren in de onderwijs- en blended learning-programma's van de onderwijsinstellingen van de zes deelnemende landen: als onderdeel van het onderwijs en de opleiding van leraren in het basisonderwijs aan universiteiten en in het scholen.

De manier waarop de lessen Sociaal Ondernemen worden gegeven, is door studenten een echt sociaal probleem te geven dat ze samen moeten oplossen. Dit moet een uitdaging zijn waarbij de studenten respectvol met elkaar omgaan. Er zijn drie componenten voor onderwijs in sociaal ondernemerschap. Basisonderwijs in ondernemerschap is gericht op het gebruiken van ideeën om problemen op te lossen. De ondernemingscultuur eromheen is gericht op het creëren van een cultuur waarin mensen actief gebruik maken van sociaal ondernemende vaardigheden. Het laatste onderdeel, ondernemende burgerschapsvorming, heeft tot doel de manier te verbeteren waarop mensen sociale uitdagingen aangaan en verantwoordelijkheid nemen.

Het project bouwt voort op de resultaten van het Erasmus + Programme Policy Experimentation-project "Youth Start Entrepreneurial Challenges". In de context van UKids worden delen van het bestaande Youth Start Entrepreneurial Challenges Program verder ontwikkeld en worden nieuwe vormen van lesgeven en leren over sociaal ondernemerschap ontwikkeld.
Een actieonderzoeksaanpak vormt de wetenschappelijke basis van het project. De wetenschappelijke artikelen van de partners van het project zijn gepubliceerd in het tijdschrift "Social Entrepreneurship Education" door de UNESCO-leerstoel "Interplay of Tradition and Innovation in Education for Sustainable Development (ESD)" aan de Daugavpils University, Lettland.


Wat zijn de prestaties van UKids die voortbouwen op de resultaten van het Youth Start Programme?

We gebruiken de Global Sustainable Development Goals and Challenges om studenten in hun kracht te zetten.

Zes bestaande uitdagingen van het Youth Start Entrepreneurial Challenges Program voor basisschoolniveaus werden verder ontwikkeld, aangepast en aangepast in vier landen (Finland, Denemarken, Nederland en Hongarije).

Voor de 3e klas:

A1 Idee-uitdaging: waarde creëren A1 Empathie-uitdaging: mijn gevoelens, jouw gevoelens: giraf Taal A1 Uitdaging verhalen vertellen: creatief schrijven 1

Voor de 4e klas:

A1 Idee-uitdaging: breng uw ideeën vooruit!
A1 Wees een JA-uitdaging: concentreer u op de dingen die goed voor u zijn!
A1 Trash Value Challenge: Recycling voegt waarde toe - Nieuwe creaties uit de vuilnisbak

Er zijn twee nieuwe uitdagingen gecreëerd en vertaald in zeven talen (Duits, Engels, Fins, Deens, Nederlands, Portugees en Hongaars):


Voor de 3e klas:

A1 Mijn gemeenschapsuitdaging: samen problemen oplossen (= de WILMA-uitvindersworkshop)

Voor de 4e klas:

A1 Limonadekraam-uitdaging: verkopen is leuk! (= Marktdag)

Videoclips met uitleg over de acht uitdagingen werden gemaakt en vertaald in de zes projecttalen en het Engels.
Alle 23 Youth Start-videoclips met uitleg over de Activate & Concentrate-oefeningen werden vertaald in de zes projecttalen.
Alle acht Youth Start-videoclips over Mindfulness zijn vertaald in de zes projecttalen.


Het lesmateriaal en de videoclips zijn hier beschikbaar: http://www.youthstart.eu/en/terms/
Opmerking: de complete en geteste materialen komen beschikbaar na voltooiing van het project (31/08/2020).