About uKids

UKidsről 

A UKids nemzetközi projektben hat ország (Ausztria, Dánia, Finnország, Magyarország, Hollandia és Portugália) oktatói és kutatói általános iskolai nevelésben, tanításban alkalmazható komplex oktatási programot fejlesztenek és próbálnak ki, e „szociális vállalkozóképesség” fejlesztő projektek hatékonyságát vizsgálják osztálytermi környezetben, s ezzel párhuzamosan olyan tanárképző-és tanártovábbképző programot dolgoznak ki, amely felkészíti a pedagógusokat a vállalkozói kompetencia fejlesztésére. 


A projekt célja

A szociális vállakozóképességre nevelés célja, olyan tudás átadása, képességek, készségek és attitűdök fejlesztése, amelyek megalapozzák a hétköznapi sikereket, segítenek abban, hogy a gyermekek képesek legyenek jobbá tenni életüket. A vállalkozói nevelés főbb alkotóelemei a fenntartható fejlődési célok megismerése (ENSZ), az autonómia és a felelősségvállalás, a kezdeményezőképesség és a vállalkozó szellem, a nyitottság, az érdeklődés, a kreativitás. 

A projekt célja, hogy a (szociális) vállalkozói nevelést fenntartható módon építse be a hat résztvevő ország oktatási intézményei tanítási és távoktatási programjába, a pedagógusképzési – és továbbképzési programokba az egyetemeken és a gyakorlóiskolákban.  

A szociális vállalkozóképesség fejlesztő foglalkozások alapvető módszere a saját élményű, probléma alapú tanulás, melynek során egy valódi társadalmi problémát kell megoldaniuk együtt. E kihívásnak olyannak kell lennie, hogy automatikusan felkeltse a gyerekek egymás iránti tiszteletét, segítse egymás elfogadását. A szociális vállalkozói nevelésnek három egymásra épülő összetevője van:  (1) A vállalkozói nevelés megalapozása a problémamegoldásra, az ötletek támogatására fókuszál. (2) Az erre épülő vállalkozói kultúra kialakításának célja a szociális vállalkozóképesség beépülése a hétköznapokba, ezek aktív használata. (3) Állampolgári nevelés részeként értelmezett vállalkozói nevelés, a harmadik komponens célja, hogy segítse az embereket a szociális kihívásokkal való megküzdésben, és rávilágítson a felelősségvállalás lehetőségeire. 

A projekt a „Youth Start Entrepreneurial Challenges”” (Erasmus Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projekt) eredményeire épít. A UKids tartalmának és céljainak megfelelően továbbfejleszti a már meglévő Youth Start vállalkozói kihívások program egyes részeit, és új tananyagokat és taneszközöket hoznak létre a szociális vállalkozóképesség tanításához és tanulásához. 

 projekt tudományos vizsgálata az akciókutatatás módszertani eszközrendszerét alkalmazza. A projektpartnerek tudományos publikációi a Discourse and Communication for Sustainable Education [Értekezés és diskurzus a fenntarthatóságra nevelésről] című, a lettországi Daugavpils Egyetem kiadásában, az UNESCO által támogatott folyóiratban jelennek meg, melynek alapszemlélete az UNESCO elnöksége által megfogalmazott „A hagyomány és innováció kölcsönhatása a fenntartható fejlődésre nevelésben”. 

Melyek a UKids program Youth Start programra épülő eredményei? 

A globális fenntartható fejlődési célokat és kihívásokat használjuk a tanulók személyiségének fejlesztésére.  

A Youth Start Vállalkozói Kihívások program hat meglévő kihívását továbbfejlesztették és adaptálták négy országban (Dániában, Finnországban, Hollandiában és Magyarországon) 

3. osztály számára:

A1 Ötlet Kihívás: Értékteremtés A1 Empátia Kihívás: Érzéseim, érzéseid: Zsiráf Nyelv A1 Mesekihívás: Kreatív Írás

A 4. osztály számára:

A1 Ötletkihívás: Vigye előre az ötleteit!
A1 Légy IGEN kihívás: Koncentrálj azokra a dolgokra, amelyek neked kedveznek!
A1 Trash Value Challenge: Az újrahasznosítás hozzáadott értéket teremt - új alkotások a szemétkosárból

Két új kihívást hoztak létre és fordítottak le hét nyelvre (németre, angolra, finnre, dánra, hollandra, portugálra és magyarra):


3. osztály számára:

A1 Saját közösségi kihívás: Problémák közös megoldása (= A WILMA feltalálóinak műhelye)

A 4. osztály számára:

A1 Lemonade Stand Challenge: Az eladás szórakoztató! (= Piacnap)

A nyolc kihívást elmagyarázó videoklipek készültek, és lefordításra kerültek a projekt hat nyelvére és angolra.
Az Activate & Concentrate gyakorlatokat elmagyarázó 23 Youth Start videoklipet lefordították a projekt hat nyelvére.
A Mindfulness című nyolc Ifjúsági Start videoklipet lefordították a projekt hat nyelvére.


A tananyagok és a videoklipek itt érhetők el: http://www.youthstart.eu/en/terms/
Megjegyzés: A teljes és tesztelt anyagok a projekt befejezését követően (2020.08.31.) Állnak rendelkezésre.