Trash Value Challenge The Netherlands

Trash Value Challenge Nederland

Hoe voelt de aarde zich vandaag?

In het begin van 2019 is basisschool ‘Het Drieluik’ in Almere gestart met een project van 6 weken (‘Atelier’) met als titel: Hoe voelt de aarde zich vandaag? In dit project leerden de kinderen over milieuproblemen en dachten (en realiseerden!) verschillende oplossingen.

Wat was de opdracht?

De hoofdvraag in een van de klassen was: welke dieren lijden onder milieuproblemen? De kinderen spraken eerst over verschillende problemen zoals plastic soep, ontbossing en klimaatverandering. Ze spraken ook over mogelijke oplossingen, zoals recycling van materialen. Na over de negatieve effecten op dieren gesproken te hebben, kozen de kinderen voor een van deze dieren. In kleine groepjes werkten maakten ze dit dier uit afvalmateriaal. De docenten wilden de leerlingen stimuleren om echt samen te werken. Dus elke leerling maakte een deel van het dier; hoofd, benen, armen, romp etc. Uiteindelijk moesten deze onderdelen in elkaar passen, dus moesten de kinderen met elkaar communiceren en afspreken hoe het dier gemaakt moest worden.

Wat waren de resultaten?

Het belangrijkste resultaat van het ‘Atelier’ was milieubewustzijn. Bijvoorbeeld: de kinderen moesten in één weekend al het plastic afval dat ze thuis produceerden ophalen. Terug op school gooiden ze dit afval bij elkaar en waren verrast door de grote stapel die dit opleverde. Op die manier wilden de leerkrachten de kinderen bewust maken van de hoeveelheid plastic afval die we produceren. De volgende stap was nadenken over hoe dit afval kan worden verminderd of gerecycled. En dus maakten de kinderen met veel enthousiasme hun plastic diertjes.

Een mooi voorbeeld

De kinderen maakten verschillende dieren, bijvoorbeeld een slang, gorilla, panda, schildpad en krokodil. De kinderen presenteerden hun dieren aan elkaar. Ze moesten ook raden welk dier andere groepen hadden gemaakt. Op de foto's kun je heel goed zien welk plastic afval de kinderen hebben gebruikt.

Een kort verhaal

Tijdens het ‘Atelier’ leerden de kinderen dat plastic nooit degradeert / verdwijnt. Een van de kinderen vroeg toen: "Maar als plastic nooit verdwijnt, waarom maken mensen het dan nog?" De leerkracht antwoordde dat dit een heel goede vraag was en daagde de kinderen uit na te denken over duurzame alternatieven voor het plastic afval dat ze van huis hadden meegenomen. Kunnen ze in plaats daarvan iets anders gebruiken? De volgende dag bracht het kind, dat de vraag had gesteld, zijn lunch naar school, niet zoals gewoonlijk in een plastic zak maar in een brooddoos.


 

12 JAN
2021

0

Showing 0 Comment